Campanya per a una correcta gestió de les restes de poda

Objectiu: diferenciar entre les petites restes de jardineria i la poda de branques i troncs per saber on dipositar els residus de manera selectiva.

 

Com a part de les diferents accions promogudes per fomentar una adequada recollida selectiva entre la ciutadania, així com l’ús dels diferents serveis i recursos que es posen al seu abast, es llança una campanya de sensibilització a través de les xarxes socials per informar sobre com cal gestionar correctament les restes de poda.

La campanya ajuda a diferenciar els diferents tipus de restes de poda perquè la ciutadania pugui saber on ha de dipositar-los. Concretament, es posa especial atenció a les petites restes vegetals (fulles i males herbes), les quals s’han de llençar a la fracció orgànica (contenidor marró), i la poda de branques i troncs, que s’han de portar a la deixalleria de Deltebre o al punt verd de Riumar, en els seus horaris d’obertura.

 

⚠️ Deixar escombraries o voluminosos en la via pública pot suposar-te una multa de fins a 600 € segons les ordenances municipals.

 

Recorda, de Terra només n’hi ha una. Cuidem-la. #DeltebreRecicla