Neteja de platges

Durant tot l’any, realitzem tasques de neteja i manteniment de les platges del municipi,
adaptant la freqüència de neteja a l’estacionalitat per tal d’optimitzar el servei.
La neteja inclou les platges de Riumar, de la Marquesa i de la Bassa d’Arena.

Com ho estem fent?

  • Instal·lació, neteja i desinfecció de WCs químics en la temporada d’estiu.
  • Instal·lació i recollida de contenidors per fraccions de residus.
  • Increment de la instal·lació i recollida de contenidors per fraccions de residus en la temporada d’estiu.
  • Neteja diària de les platges i zones d’accessos a les platges de Riumar, la Marquesa i la Bassa d’Arena.
  • Neteja mecànica de la sorra amb màquines garbelladores.
  • Manteniment de les passarel·les de fusta de la platja de Riumar.
  • Instal·lació i manteniment dels accessos habilitats d’entrada a la platja.
  • Abalisament amb boies de les zones de bany i de les entrades i sortides d’embarcacions.

Cuidem les nostres platges, cuidem lo nostre Delta.
Què pots fer tu?

Diposita els residus que generis en els contenidors situats fora de la platja.

Si fumes, guarda les burilles. Recorda que no són biodegradables.

Si vas amb la teva mascota, no oblidis recollir els seus excrements.

Estima el teu entorn i fes servir el sentit comú per preservar junts el patrimoni natural.